Sjömätning, bottenmätning, singlebeam

Sjömätning, eller hydrografisk mätning, är en viktig process för att kartlägga havs- och sjöbotten. En av de tekniker som används för detta ändamål är singelbeam ekolodning.

Singelbeam ekolodning använder en enda stråle för att mäta djupet av vattenkroppen. Denna teknik skickar ut en ljudpuls, eller “ping”, ner i vattnet och mäter sedan tiden det tar för pulsen att studs tillbaka efter att ha träffat botten. Genom att känna till ljudets hastighet i vattnet kan man sedan beräkna djupet.

Denna metod är särskilt användbar för att mäta djupet i relativt lugna vatten, där ytan är jämn och reflektionerna är förutsägbara. Singelbeam ekolodning är också effektivt för att mäta djupet längs en specifik linje, vilket gör det till ett bra verktyg för att kartlägga sjökanaler eller andra smala vattenkroppar.

Det finns dock vissa begränsningar med singelbeam ekolodning. Eftersom det bara använder en stråle, kan det inte ge en detaljerad bild av bottenstrukturen. Dessutom kan det vara mindre effektivt i områden med ojämn botten eller i vatten med starka strömmar eller vågor.

Trots dessa begränsningar är singelbeam ekolodning fortfarande en viktig teknik inom sjömätning. Det är ett kostnadseffektivt och pålitligt sätt att mäta vattendjup, vilket är avgörande för säker sjöfart och för att förstå och skydda våra vattenmiljöer.

Vi använder oss utav en fantastiskt effektiv farkost vid sjömätning som kan styras från land med oändligt avstånd.
Kan då även komma åt att göra dessa sjömätningar på väldigt grunda vatten då båten är batteridriven och kör via inbyggda propellrar.

Kontakta oss för rådfrågning och offerter.
pontus@pmab.nu
www.pmab.nu

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *